## ภาพงาน เสวนาการปฎิบัติธรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 3 - 5 กันยายน 2556 ณ.ศาลาเฉลิมพระเกิตรติ
80 พรรษามหาราช มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม อโดยมี วิยากร คือ
พระอาจารย์ มานพ อุปสโม จากศูนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84พรรษาราชนครินทร์
จ.จันทบุรี และ อุบาสิกา ธัญญลักษณ์ ธนกฤตทวิบูรณ์ จากมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ จ. นครปฐม


   
 
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
สำนักงานเลขที่ 83 วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ศาลาริมน้ำ)
ถนน บางขุนนนท์ (บางขุนนนท ซอย 6) แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร 02-886-0087