## ภาพ งานทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อเป็นทุนสนับสนุน การเรียนการสอนพระอภิธรรมและ
การปฏิบัติธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556

   
 
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
สำนักงานเลขที่ 83 วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ศาลาริมน้ำ)
ถนน บางขุนนนท์ (บางขุนนนท ซอย 6) แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร 02-886-0087