ทำบุญกันครับ สุขใจทั้งผู่ให้ และ ผู้รับ

เนื่องจากมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม มีค่าใช้งานในการดำเนินงาน การเรียนการสอน
พระอภิธรรมและภาคปฎิบติ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร หรือ ค่าดำเนินรายการวิทยุ
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม จัดบรรยายธรรม "รายการพระอภิธรรมนำชีวิต"
ทางคลื่น A.M.. 873 KHz (กทม ) เวลา 19:30-20:00 วัน จันทร์-ศุกร์

หากท่านใดเห็นความสำคัญในการ ดำเนินงานของทางมูลนิธิ เพื่อที่จะเผยแพร่พระอภิธรรม ซึ่งเป็นคำสอน
ของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านสามารถร่วมบริจาคโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

ท่านสามารถระบุวัตถุประสงค์ของท่านได้ว่าต้องการบริจาคเงินจำนวนนี้ใช้ในกิจการใดคือ
1. ใช้ในการดำเนินการของมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรสุดาราม
2. ใช้สำหรับ รายการ "พระอภิธรรมนำชีวิต " ซึ่งเป็นค่าเช่าสถานี้

 
ชื่อบัญชี : มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
ธนาคาร : ธนชาติ สาขาบางขุนนนท์
เลขที่บัญชี : 582-6-00422-4
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
ธนาคาร : ออมสิน สาขาบางลำภูบน
เลขที่บัญชี : 053-990-436-759
ประเภทบัญชี : ฝากเผื่อเรียกเมื่อท่านโอนเงินมาแล้ว สามารถแจ้งการโอนเงินได้ที่ โทร 02-886-0087
หรือ ทาง e-mail : apithamsri@gmail.com
หรือ ทาง หน้าติดต่อสอบถาม โดยใช้หัวขช้อว่า แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญกับมูลนิธิ

หากท่านต้องการใบอนุโมทนา สามารถติดต่อได้ ทางช่องทางเดียวกัน

“สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ”.
การให้ธรรมเป้นทาน เป็นการชนะการให้ทั้วปวง


** การทำบุญนี้ ไม่จำเป้นต้องบริจากที่ละมากๆ นะครับ มี 1 บาท 5 บาท 10 บาท ทำได้หมดครับ
เรามีน้อยก็ทำทีละน้อยๆ แต่ทำบ่อยๆ ครับ
 
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
สำนักงานเลขที่ 83 วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ศาลาริมน้ำ)
ถนน บางขุนนนท์ (บางขุนนนท ซอย 6) แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร 02-886-0087