ภาพบรรยากาศ กิจกรรม
       
       
--------------------------------------------------------------------------
 

มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
จัดให้มี การศึกษาพระอภิธรรม การบรรยายธรรม การเรียนธรรมศึกษา การรักษาอุโบสถศีล
แก่พระภิกษุ สามเณร และผู้สนใจโดยทั่วไป ทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันพระ
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จบแล้วมีวุฒิบัตร

 
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม จัดบรรยายธรรม "รายการพระอภิธรรมนำชีวิต"
ทางคลื่น A.M.. 422 KHz
เวลา 11.07-12.00 วัน จันทร์-ศุกร์

รายการพระอภิธรรมนำชีวิต

เรื่อง ออกอากาศฟัง
ราโชววาทชาดกที่ ๑ : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
: จันทร์ 2 มิ.ย. 57
เอกปัณณชาดก : ว่าด้วย ต้นไม้ใบเดียว : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
: จันทร์ 28 เม.ย. 57
สิคาลชาดก :ว่าด้วย สุนัขเข้าอยู่ในท้องช้าง : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
: จันทร์ 21 เม.ย. 57
บุปผรัตตชาดก : ว่าด้วย เป็นทุกข์เพราะภรรยาไม่ได้ผ้าย้อมดอกคำ : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
: จันทร์ 14 เม.ย. 57
โคธชาดก: ว่าด้วย คบคนชั่วไม่มีความสุข : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
: จันทร์ 3 มี.ค.57
อุภโตภัฏฐชาดก :ว่าด้วย ผู้เสียหายหมดทุกอย่าง : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
: อังคาร 18 ก.พ. 57
โคธชาดก : ว่าด้วยฤาษีหลอกกินเหี้ย : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
: จันทร์ 10 ก.พ. 57
ธรรมทั่วไป : อ. เลื่อน ประถมพงศ์
: พฤหัสบดี 2 มค. 2557
ธรรมทั่วไป : อ. เลื่อน ประถมพงศ์
: พุธ 1 มค. 2557
การให้ของขวัญปีใหม่แบบชาวพุทธ : อ. สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน
: อังคาร 31 ธค. 2556
ธรรมทั่วไป : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
: จันทร์ 30 ธค. 2556
บุญกิริยาวัตถุ 10 และ ภพภูมื : อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณ
: ศุกร์ 27 ธค. 2556
ธรรมทั่วไป : อ. เลื่อน ประถมพงศ์
: พฤหัสบดี 26 ธค. 2556
เนกขัมบารมี : อ. สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน
: อังคาร 24 ธค. 2556
ปัญจภีรุกชาดก - ว่าด้วยความสวัสดี : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
: จันทร์ 23 ธค. 2556
ธรรมทั่วไป : อ. เลื่อน ประถมพงศ์
: พฤหัสบดี 19 ธค. 2556
อสัมปทานชาดก- ว่าด้วย การไม่รับของทำให้เกิดการแตกร้าว : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
: จันทร์ 16 ธค. 2556
ธรรมทั่วไป : อ. เลื่อน ประถมพงศ์
: พฤหัสบดี 12 ธค. 2556
ธรรมทั่วไป : อ. เลื่อน ประถมพงศ์
: พุธ 11 ธค. 2556
โกสิยชาดก ว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
: อังคาร 10 ธค. 2556
ตอบคำถาม อนุปุพพิกถา คือะไร ? - ที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดง อนุปุพพิกถา กับมนุษย์ที่เป็น คฤหัสถ์ เท่านั้น? - อาหาร 4 หมายถึงอะไร?- อาหารใหม่และอาหารเก่าหมายถึงอะไร? - อภิสังขารมาร คือ อะไร ? : อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณ
: ศุกร์ 29 พย. 2556
ธรรมทั่วไป : อ. เลื่อน ประถมพงศ์
: พุธ 27 พย. 2556
การเข้าถึงพระรัตนตรัย : อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณ
: อังคาร 26 พย. 2556
ธรรมทั่วไป : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
: จันทร์ 25 พย. 2556
ตอบคำถาม - ในรูปปรมัติทำไมจึงมีหญิงกับชาย อยู่ด้วย?? - ภาวะรูปนี้ที่เกิดจากกรรม แล้วจะมีลักษณะแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรือไม่?? - อกุศลกรรมให้ผลทุกภพภูมิหรือไม่?? : อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณ
: ศุกร์ 29 พย. 2556
ธรรมทั่วไป : อ. เลื่อน ประถมพงศ์
: พฤหัสบดี 28 พย. 2556
ธรรมทั่วไป : อ. เลื่อน ประถมพงศ์
: พุธ 27 พย. 2556
การแผ่เมตตา จำเป้นหรือเปล่าต้องแผ่ให้ตัวเองก่อน แล้วจึงแผ่ให้คนอื่นๆ : อ. สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน
: อังคาร 26 พย. 2556
กลัณฑุกชาดก - ว่าด้วย สกุลของนายกลัณฑุกะ : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
: จันทร์ 25 พย. 2556
พุทธกิจประจำวันของพระพุทธเจ้า - ตอบคำถาม - เมื่อเราฝัน จะหลับหรือตื่นอยู่?? -อกุศลกรรมที่เราทำไว้ให้ผลแน่นอนหรือเปล่า ?? : อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณ
: ศกร์ 22 พย. 2556
ธรรมทั่วไป : อ. เลื่อน ประถมพงศ์
: พฤหัสบดี 21 พย. 2556
ธรรมทั่วไป : อ. เลื่อน ประถมพงศ์
: พุท 20 พ.ย 2556
การปล่อยสัตว์ทำให้มีอายุยืนหรือไม่ : อ. สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน
: อังคาร 19 พ.ย 2556
อสิลักขณชาดก - ว่าด้วยเหตุอย่างเดียวกัน คนได้ผลต่างกัน : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
: จันทร์ 18 พ.ย 2556
อสาตรูปชาดก ว่าด้วย สิ่งที่ครอบงำคนประมาท : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
:
มหาสุทัสสนชาดก สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
:
รายการกระแสธรรมนำกระแสโลก

เรื่อง ออกอากาศฟัง
ธรรมทั่วไป : อ. นันทิดา ยานะสอน
: อังคารที่ 17 ธันวาคม 2556
ธรรมทั่วไป : อ. เลื่อน ประถมพงศ์
: ศุกร์ 13 ธันวาคม 2556
ธรรมทั่วไป : พระมหาเมธิน ธัมมะวิโร
: พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2556
ธรรมทั่วไป : อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณ์
: อังคาร 10 ธันวาคม 2556
ธรรมทั่วไป : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
: จันทร์ 9 ธันวาคม 2556
ธรรมทั่วไป : พระมหาเมธิน ธัมมะวิโร
: ศุกร์ 6 ธันวาคม 2556
ธรรมทั่วไป : พระมหาเมธิน ธัมมะวิโร
: พฤหัสบดี 5 Tyo;k8, 2556
ธรรมทั่วไป : อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณ์
: อังคาร 3 ธันวาคม 2556
ธรรมทั่วไป : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
: จันทร์ 2 ธันวาคม 2556
รอบรู้เรื่องธรรม

เรื่อง ออกอากาศฟัง
ยาก 5 อย่าง : อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
:
 
 

 
เกี่ยวกับมูลนิธิพระอภิธรรม
ความเป็นมามูลนิธิพระอภิธรรม
คณะกรรมการบริหาร
ติดต่อกับมูลนิธ
การเดินทางมายังมูลนิธิ
 
 
เรียนพระอภิธรรมได้อะไรบ้าง
หลักสูตร พระอภิธรรมที่เปิดสอน
อาจารย์
ตารางเรียนปกติ
 
 
 
download ฟรี
 
 
ทำบุญ แล้ว สุขทั้งผู้รับ และ ผู้ให้ครับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟังการบรรยายธรรม
ฟังการบรรยายธรรม ย้อนหลัง
 
 
จูฬอาภิธรรมิกะตรี ( จูุฬ-ตรี )
จูฬอาภิธรรมิกะโท ( จูุฬ-โท)
จูฬอาภิธรรมิกะเอก จูุฬ-เอก)
 
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัช-ตรี)
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัช-โท)
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก ( มัช-เอก)
 
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหา-ตรี )
มหาอาภิธรรมิกโท (มหา-โท)
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหา-เอก)
 
 
 
 
 
 
 
 
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
สำนักงานเลขที่ 83 วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ศาลาริมน้ำ)
ถนน บางขุนนนท์ (บางขุนนนท ซอย 6) แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร (สำนักงาน) 02-886-0087 หรือ
086-3552022
หรือ 086-3179771 ( อ.เทพฤทธิ์ )
e-mail : apithamsri@gmail.com

eXTReMe Tracker