มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
จัดให้มี การศึกษาพระอภิธรรม การบรรยายธรรม การเรียนธรรมศึกษา
แก่พระภิกษุ สามเณร และผู้สนใจโดยทั่วไป ทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จบแล้วมีวุฒิบัตร

 
 

 

 

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเตืม


บรรยายธรรม โดย อาจารย์ผู้สอนในมูลนิธิพระอภิธรรม
รายการสดที่ สถานีวิทยุ AM 1053 สวนมิสสักวัน
วันจันทร์๋ ถึง วันศุกร์ เวลา 13.35 - 14.00 นกิจกรรม ภายในและภายนอกสถานที่

นักศึกษาพระอภิธรามเดินทางไปปฎิบัติธรรมที่
ที่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์
ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 65

ปฎิบัติธรรม วันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2564
ที่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

พิธีไหว้ครู รดน้ำครูอาจารย์ ประจำปี 2564

 

ห้องเรียน พระอภิธรรมอาจารย์เทพฤทธิ์ (จาก YouTube ล่าสุด)

 
   

ปริจเฉทที่ ๓ (ครั้งที่ ๓๔) ทบทวนเหตุสังคหะ
โดย อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี
20 มิ.ย. 2565

บรรยายจูฬโทวัดศรีเช้า 19 มิ.ย 65
อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี
19 มิ.ย. 2565

   
   

สติปัฏฐาน (สติสัมปชัญญะ)
โดย พอจ. ชูเกียรติ โชติปาโล
18 มิย 65

วิถีจิตวัดศรีบ่าย 18 มิย 65
โดย อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี
18 มิย 65

   
   
   
 
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
สำนักงานเลขที่ 83 วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ศาลาริมน้ำ)
ถนน บางขุนนนท์ (บางขุนนนท ซอย 6) แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร (สำนักงาน) 02-886-0087 หรือ
086-3552022
หรือ 086-3179771 ( อ.เทพฤทธิ์ )
e-mail : apithamsri@gmail.com

 
eXTReMe Tracker