ภาพบรรยากาศ ภายในและ ห้องเรียน
ภายในมูลนิธิพระอ๓ิธรรมวัดศร๊สุดาราม       
       
       
       
       
       
       
   
       
 
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
สำนักงานเลขที่ 83 วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ศาลาริมน้ำ)
ถนน บางขุนนนท์ (บางขุนนนท ซอย 6) แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร 02-886-0087