เกี่ยวกับมูลนิธิพระอภิธรรม
ความเป็นมามูลนิธิพระอภิธรรม
ติดต่อกับมูลนิธิ
การเดินทางมายังมูลนิธิ
 
เรียนพระอภิธรรมได้อะไรบ้าง
หลักสูตร พระอภิธรรม
 
ฟังการบรรยายธรรม
ฟังการบรรยายธรรม ย้อนหลัง
 
ยาก 5 อย่าง
 
 
จูฬอาภิธรรมิกะตรี ( จูุฬ-ตรี )
จูฬอาภิธรรมิกะโท ( จูุฬ-โท)
จูฬอาภิธรรมิกะเอก จูุฬ-เอก)
 
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัช-ตร)ี
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัช-โท)
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก ( มัช-เอก)
 
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหา-ตรี )
มหาอาภิธรรมิกโท (มหา-โท)
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหา-เอก)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
สำนักงานเลขที่ 83 วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ศาลาริมน้ำ)
ถนน บางขุนนนท์ (บางขุนนนท ซอย 6) แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร 02-886-0087
 
แผนที่ การเดินทาง
รถเมล์ที่ผ่านสี่แยกบางขุนนนท์ (ลงที่ป้ายหยุดรถประจำทาง)
สาย 40 , 42 , 56 , 68 , 80 , 108 , 157 , 175
ปอ 80 , ปอ109 , ปอ 165 , ปอ 171 ,ปอ 509 ,ปอ 510 ,ปอ 552 ปอพ 10
 
รถผ่านหน้าวัดศรีสุดาราม (บางขุนนนท์ 6 ) สาย 57 ปอ 79
 
รถสองแถวผ่านหน้าวัด
ศิืริราช - บางขุนนท์ รถไฟ - วัดประดู่ รถไฟ - วัดช่างเหล็ก
รถไฟ - สวนผัก รถไฟ - ชัยพฤกษ์ รถไฟ - วัดมะพร้ามเตี้ย
รถไฟ - เทฟสิรินทรฺ รถไฟ - วัดจำปา แม็คโคร - วัดศรีประวัติ
แม็คโคร - วัดทอง สวนผัก - กรุงธน  
     
 
 
 

 

 
 
 
 

 
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
สำนักงานเลขที่ 83 วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ศาลาริมน้ำ)
ถนน บางขุนนนท์ (บางขุนนนท ซอย 6) แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร 02-886-0087