เรื่อง พุทธกิจประจำวันของพระพุทธเจ้า - ตอบคำถาม - เมื่อเราฝัน จะหลับหรือตื่นอยู่?? -อกุศลกรรมที่เราทำไว้ให้ผลแน่นอนหรือเปล่า ??

วันออกอากาศ ศกร์ 22 พย. 2556

: อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณ
พุทธกิจ หมายถึง กิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ

การงานที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำพุทธกิจประจำวัน ในแต่ละวันมี 5 อย่าง คือ
จวนสว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไป โปรดหรือไม่
เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต
เวลาเย็นทรงแสดงธรรม
เวลาค่ำประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ
เที่ยงคืนทรงตอบปัญหาเทวดา

การสอนของพระพุทธองค์จะทรางสอนแต่เรื่องที่เป็นจริง มีประโยชน์


คำถาม จากทางบ้าน

เมื่อเราฝัน จะหลับหรือตื่นอยู่??

โดยทั่วไป เมื่อเราฝันก็หลับอบู่ครับ แต่เมื่อมาเรียนอภิธรรม แล้วจะเข้าใจว่าเมื่อหลับสนิท จะไม่ฝัน และ เมื่อตื่นก็จะไม่ฝันเหมือนกันดังนั้นตอนที่ฝันอยู่จะเป็นครึ่งหลับครึ่งตื่น ครับ

อกุศลกรรมที่เราทำไว้ให้ผลแน่นอนหรือเปล่า ??

การให้ผลมีหลายรูปแบบครับ เช่น ให้ผลทันในชาตินี้ ก็จะส่งผลชาตินี้ ถ้าไม่ส่งผลชาตินี้ ก็จะส่งผลในชาติ ต่อๆไป

ฟังคำอธิบายเนื้อหาสว่นนี้ได้ครับ


เขียนเมื่อ 20 ม.ค. 2557
 
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
สำนักงานเลขที่ 83 วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ศาลาริมน้ำ)
ถนน บางขุนนนท์ (บางขุนนนท ซอย 6) แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร 02-886-0087