เรื่อง ธรรมทั่วไป

วันออกอากาศ พฤหัสบดี 5 Tyo;k8, 2556

: พระมหาเมธิน ธัมมะวิโร


เขียนเมื่อ 22 ม.ค. 2557
 
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
สำนักงานเลขที่ 83 วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ศาลาริมน้ำ)
ถนน บางขุนนนท์ (บางขุนนนท ซอย 6) แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร 02-886-0087