เรื่อง ตอบคำถาม อนุปุพพิกถา คือะไร ? - ที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดง อนุปุพพิกถา กับมนุษย์ที่เป็น คฤหัสถ์ เท่านั้น? - อาหาร 4 หมายถึงอะไร?- อาหารใหม่และอาหารเก่าหมายถึงอะไร? - อภิสังขารมาร คือ อะไร ?

วันออกอากาศ ศุกร์ 29 พย. 2556

: อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณ
วันนี้ อ. เทพฤทธิ์ ตอบคำถามจากผู้ฟังทางบ้านครับ

1. อนุปุพพิกถา คือะไร ?
อนุปุพพิกถา หมายถึง เทศนาที่แสดงไปโดยลำดับ เพื่อฟอกอัธยาศัยของสัตว์ให้หมดจดเป็นๆ จากง่ายไปหายาก เพื่อเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังธรรมชั้นสูง คือ อริยสัจ มี 5 ประการ คือ
1.ทานกถา กล่าวคือทาน
2.สีลกถา กล่าวคือศีล
3.สัคคกถา กล่าวคือสวรรค์
4.กามาทีนวกถา กล่าวถึงโทษแห่งกาม
5.เนกขัมมานิสังสกถา กล่าวถึงอานิสงส์แห่งการออกจากกาม

2. ที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดง อนุปุพพิกถา กับมนุษย์ที่เป็น คฤหัสถ์ เท่านั้น?

3. อาหาร 4 หมายถึงอะไร?
อาหารที่เป้นรูป 1 อย่าง และ อาหารที่เป็นนาม 3 อย่าง มีอะไรบ้างต้องติดตามฟังครับ

4.อาหารใหม่และอาหารเก่าหมายถึงอะไร?

5.อภิสังขารมาร คือ อะไร ?


เขียนเมื่อ 20 ม.ค. 2557
 
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
สำนักงานเลขที่ 83 วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ศาลาริมน้ำ)
ถนน บางขุนนนท์ (บางขุนนนท ซอย 6) แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร 02-886-0087