เกี่ยวกับมูลนิธิพระอภิธรรม
ความเป็นมามูลนิธิพระอภิธรรม
ติดต่อกับมูลนิธิ
การเดินทางมายังมูลนิธิ
 
เรียนพระอภิธรรมได้อะไรบ้าง
หลักสูตร พระอภิธรรม
 
ฟังการบรรยายธรรม
ฟังการบรรยายธรรม ย้อนหลัง
 
ยาก 5 อย่าง
 
 
จูฬอาภิธรรมิกะตรี ( จูุฬ-ตรี )
จูฬอาภิธรรมิกะโท ( จูุฬ-โท)
จูฬอาภิธรรมิกะเอก จูุฬ-เอก)
 
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัช-ตร)ี
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัช-โท)
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก ( มัช-เอก)
 
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหา-ตรี )
มหาอาภิธรรมิกโท (มหา-โท)
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหา-เอก)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการพระอภิธรรมนำชีวิต
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม จัดบรรยายธรรม "รายการพระอภิธรรมนำชีวิต"
ทางคลื่น A.M.. 873 KHz (กทม )เวลา 19:30-20:00 วัน จันทร์-ศุกร์
 
อาจารย์จากมูลนิะิที่ร่วมบรรยายธรรม
จันทร์ อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
อังคาร อ. สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน
พุทธ อ. เลื่อน ประถมพงศ์
พฤหัส อ. เลื่อน ประถมพงศ์
ศกร์ อ. เทพฤทธิ์สาธิตการมณ๊

ผู้อุปถัมภ์ รายการ
1. บริษัท ที่นอนสายทิพย์ จำกัด
2. บริษัท บี.เค.เพคเกจจิ้น จำกัด
3. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ขาริสาซัพพลาย
4. สถาบันกวดวิชา แอ็ม 7200
5. โรงพิมพ์ ธนาเพรส
6. คุณวริญญา ปัญญาแก้ว


ทดสอบ ระบบ

  วันที่ ออกอากาศ เนื้อเรื่อง ฟัง
2 ตุลาคม 2556 อบายภูมิ ทั้ง 4
1 ตุลาคม 2556 การทำบุญ
       
 
 
 
 
 

 
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
สำนักงานเลขที่ 83 วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ศาลาริมน้ำ)
ถนน บางขุนนนท์ (บางขุนนนท ซอย 6) แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร 02-886-0087